Campagne-onderzoek

Campagne effectmeting en campagne evaluatie

De effecten van reclamecampagnes worden doorgaans vooral gemeten aan de gestegen omzet van het product. Bij campagnes die meer gericht zijn op bekendheid en imago zal het effect anders gemeten worden. 
Tangram heeft de expertise om zowel een beperkte als een uitgebreide campagne-effectmeting uit te voeren. 

Meer weten: neem contact op met Willem van Leerdam.